Technologické centrum Praha

Českou republiku navštívila předsedkyně ERC Maria Leptin, zdůraznila důležitost důvěry ve vědě

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 17.06.2024 Zdroj: Vědavýzkum.cz

Českou republiku navštívila předsedkyně ERC Maria Leptin, zdůraznila důležitost důvěry ve vědě

Českou republiku navštívila předsedkyně ERC Maria Leptin, zdůraznila důležitost důvěry ve vědě

Minulý týden navštívila Českou republiku předsedkyně Evropské výzkumné rady (ERC) Maria Leptin, zastavila se na Univerzitě Karlově v Praze i na CEITEC v Brně. Vystoupila také na konferenci o akademické kultuře, kterou pořádal spolek Czexpats in Science.

Maria Leptin ve svém prvním veřejném vystoupení v Česku v roli předsedkyně ERC představila hodnoty, na kterých ERC stojí, a vysvětlila, jakým způsobem se ERC dlouhodobě daří vybírat vědce a vědkyně schopné průlomových objevů. Podle Leptin s sebou věda a výzkum nesou značné riziko, které se ale společnosti v dlouhodobém horizontu vyplatí podstoupit. „Vědkyně a vědci potřebují hlavně důvěru a svobodu bez zbytečné administrativní zátěže,” dodala Leptin na konferenci Through academic culture to scientific excelence a zároveň zdůraznila, že posílení mezinárodního charakteru výzkumných institucí je podle interní analýzy ERC sázkou na jistotu, chceme-li zvýšit úspěšnost žadatelů v programech ERC. Po boku Marie Leptin vystoupila také členka vědecké rady ERC Alice Valkárová, s níž portál Vědavýzkum.cz nedávno publikoval rozhovor.

Univerzita Karlova doposud získala 17 ERC grantů, z nichž 9 jich je aktuálně řešeno. 11 projektů bylo / je řešeno na Matematicko-fyzikální fakultě, 5 na Přírodovědecké fakultě a jeden na Fakultě sociálních věd. Infrastruktura CEITEC doposud získala 9 ERC grantů, 4 z nich právě běží, jeden řeší i ředitel CEITEC MUNI Pavel Plevka.

„Granty ERC byly zásadní pro to, aby naši výzkumníci mohli realizovat ambiciózní projekty, které mají globální dopad. Příjemci grantů ERC navíc sdílejí společné hodnoty a vytvářejí v Česku vědeckou komunitu nové generace, která se zaměřuje na vědeckou excelenci a objevy,“ uvedl Pavel Tomančák, ředitel konsorcia CEITEC.

K dalšímu posílení úspěchu regionu jsou v České republice k dispozici různá schémata podpory pro žadatele o granty ERC. Důležitým aspektem je specializovaná expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC vedená Zdeňkem Strakošem z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, která nabízí odborné vedení a mentoring žadatelů o ERC grant.

„Univerzita Karlova se snaží o systematickou a dlouhodobou podporu, jejímž cílem je zvýšit úspěšnost uchazečů v získávání ERC grantů. Podpora žadatelů o ERC granty vznikla z iniciativy několika jednotlivců z vědecké komunity ve spolupráci s Technologickým centrem Praha před více než deseti lety. Postupně byl vytvořen systém workshopů, který je odborně veden skupinou expertů a organizačně zajištěn Technologickým centrem Praha, s podporou AV ČR, UK a MUNI,“ říká Zdeněk Strakoš....

Celý text je k dispozici na Vědavýzkum.cz (viz odkaz výše).