Technologické centrum Praha

Umělá inteligence lidem práci spíše přetvoří než vezme, říká odbornice

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 29.05.2024 Zdroj: Stisk online

Umělá inteligence lidem práci spíše přetvoří než vezme, říká odbornice

Umělá inteligence lidem práci spíše přetvoří než vezme, říká odbornice

Až 70 % kognitivních dovedností pracovníků ve službách, prodeji nebo pracovníků na přepážkách a všeobecných administrativních pracovníků bude do pěti let možné nahradit technologiemi umělé inteligence. Vyplývá to z Analýzy dopadů generativních AI na zaměstnání v Česku, kterou publikovalo Technologické centrum Praha. Nahrazení nemusí nutně znamenat úbytek pracovních míst, pracovní trh a náplň pozic budou mít potenciál se spíše transformovat. Méně dotčeny automatizací budou specialisté v některých oborech, řídící pracovníci nebo například zákonodárci. „Komplexnější dovednosti, které jsou zároveň spojeny se zkušeností, specifickou odborností a odpovědností, v krátkém časovém horizontu umělá inteligence nahradit schopna nebude,“ říká autorka analýzy Kristýna Meislová z Technologického centra Praha.

Čím jste se ve své analýze zabývali?

Analýza se zaměřovala na technologickou připravenost, nebo chcete-li vyspělost technologie umělé inteligence, k nahrazování určitých typů dovedností potřebné pro výkon zaměstnání. Neuvažovali jsme nákladovou efektivitu, společenské aspekty nebo regulatorní rámce, které samozřejmě významně ovlivní přijetí a rozšiřování AI (pozn. red. artificial intelligence, v češtině: umělá inteligence) v pracovním prostředí i ve společnosti.

https://www.tc.cz/cs/publikace/182/policy-brief-analyza-dopadu-generativni-ai...

Co znamená, že mají technologie umělé inteligence potenciál nahradit většinu kognitivních dovedností vykonávaných na pracovním trhu v Česku, jaké to jsou dovednosti?

 

Celý rozhovor s K. Meislovou je k přečtení na Stisk Online zde.