Technologické centrum Praha

Alice Valkárová: Věci, které hýbou světem, nebyly na zakázku

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 02.04.2024 Zdroj: Vědavýzkum.cz

Alice Valkárová: Věci, které hýbou světem, nebyly na zakázku

Alice Valkárová: Věci, které hýbou světem, nebyly na zakázku

V rozhovoru s Alicí Valkárovou o její nové roli v pozici členky Vědecké rady ERC, který vedla šéfredaktorka VV.cz V. Vojtíšková, se paní Valkárová pochvalně vyjadřuje o roli TC Praha ve spojitosti s rostoucím počtem získaných ERC grantů v ČR.

 

...Počet ERC grantistů roste. Velmi tomu pomáhá Technologické centrum Praha a expertní skupina se Zdeňkem Strakošem. Tito lidé se našemu zlepšení hodně věnují, dělají velmi obětavou práci, připravují různé webináře a workshopy, kde vystupují úspěšní grantisté, také pomáhají nacvičit interview, které je
v druhém kole hodnocení a je velmi důležité. Člověk musí mluvit dobře anglicky, musí být schopen reagovat na otázky, na které třeba vůbec není připraven. Je velmi důležité se naučit reagovat....

 

Rozhovor je k dispozici na Vědavýzkum.cz.