Technologické centrum Praha

Den pro ERC

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 11.03.2024 Zdroj: Česká zemědělská univerzita v Praze

Den pro ERC

Den pro ERC

Akci pořádá Akademie Věd ČR, TC Praha, Univerzita Karlova a Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC. 

Cílem tohoto výjezdního debatního setkání je poskytnout mladým začínajícím vědcům neformální platformu pro diskusi s řešiteli ERC a ERC CZ grantů a hodnotiteli těchto projektů. Akce je zamýšlena jako předstupeň Národního informačního dne ke grantům ERC. 

V přiloženém letáku najdete jména expertů, s kterými budete mít možnost se osobně seznámit. 

Den pro ERC má napomoci začínajícím vědeckým pracovníkům seznámit se blíže s ERC granty jako příležitostí pro získání vědecké nezávislosti a realizaci dlouhodobého výzkumného programu. V rámci akce se budete mít možnost dotázat na jakékoli otázky, které vás v souvislosti s ERC napadají, včetně toho, co ERC odlišuje od jiných příležitostí v národním i mezinárodním měřítku a proč byste měli podání takového projektového návrhu zvážit.

Odpoledne prvního dne proběhne debata, po společné večeři neformální networking. Druhý den končí společnou snídaní. Diskuse proběhne v angličtině.

Pro potvrzené účastníky bude bezplatně zajištěno ubytování a stravování. Doprava na místo konání není hromadně zařizována.

Registrace je otevřena do 18. března 2024 nebo do naplnění kapacity.

Informaci o akci převzala ČZU.