Technologické centrum Praha

Význam koordinace projektů pro účast ČR v RP roste

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 12.02.2024 Zdroj: www.ctpp.cz

Význam koordinace projektů pro účast ČR v RP roste

Význam koordinace projektů pro účast ČR v RP roste

Shrnutí

Uspokojivé využívání příležitostí pro koordinaci projektů určených ke snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací, relativní úspěch při získávání ERC grantů a větší úspěšnost při koordinaci projektů většího rozsahu zaměřené na výzkum a inovace (tzv. RIA a IA projektů) jsou klíčovými faktory, kterými se ČR v programu HE odlišuje od většiny ostatních widening zemí, a naopak se přibližuje k zemím s vyšším výzkumným a inovačním potenciálem.

Koordinace projektů se stává klíčovým aspektem české účasti v RP. Zatímco v 7. RP se české výzkumné týmy a jednotlivci účastnili projektů RP spíše jako členové řešitelských konsorcií, případně jako koordinátoři individuálně zaměřených projektů závěr programu programu H2020, a zejména dosavadní průběh programu HE ukazují, že se situace pozvolna mění a české výzkumné instituce se ve vyšší míře pouštějí také do vedení větších konsorciálních projektů. Otázkou zůstává, zda jde skutečně o počátek nového a trvalého trendu v myšlení a vnímaní RP jako ideálního nástroje k prosazení vlastního výzkumu a myšlenek, které jsou podporovány zlepšujícími se manažerskými a koordinačními kapacitami a schopnostmi ve výzkumných institucích a rozvojem konzultačních a stimulačních nástrojů pro koordinátory projektů, nebo jde jen o souhru mimořádně příznivých okolností a nezměrného úsilí mimořádně agilních jedinců a výzkumných týmů.

Přestože se podílem koordinovaných projektů RP ČR postupně přibližuje vyspělým zemím EU, stále přetrvává potřeba většího počtu projektů RP pod vedením českých institucí a jednotlivců. ČR sice v počtu koordinátorů ve vztahu ke své výzkumné kapacitě postupně stahuje své manko z předchozích RP, ale za vyspělými státy EU i některými widening státy stále zaostává. Není pochyb o tom, že koordinace projektů RP poskytuje značný potenciál pro úspěšnější budoucnost ČR v RP. Čím větší bude počet projektů RP pod vedením českých koordinátorů, tím větší bude účast ČR v RP. Volání po větším zapojení ČR do RP by tedy nemělo ustávat. V ČR bychom se neměli zcela vzdávat akcí masovějšího charakteru pro začínající adepty účasti v RP, ale zároveň je nutné, aby aktivity všech odpovědných aktérů českého výzkumného prostoru cíleně a intenzivně směřovaly k podpoře skutečně perspektivních jednotlivců a výzkumných týmů.

Daniel Frank, TC Praha, 28.1.2024

...

Celý text je na webu České technologické platformy pro potraviny, viz Zdroj výše.