Technologické centrum Praha

Význam koordinace projektů pro účast ČR v RP roste

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 07.02.2024 Zdroj: Vědavýzkum.cz

Význam koordinace projektů pro účast ČR v RP roste

Význam koordinace projektů pro účast ČR v RP roste

Uspokojivé využívání příležitostí pro koordinaci projektů určených ke snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací, relativní úspěch při získávání ERC grantů a větší úspěšnost při koordinaci projektů většího rozsahu zaměřené na výzkum a inovace (tzv. RIA a IA projektů) jsou klíčovými faktory, kterými se ČR v programu HE odlišuje od většiny ostatních widening zemí, a naopak se přibližuje k zemím s vyšším výzkumným a inovačním potenciálem.

Převzetí vedoucí role v projektu RP EU není pro výzkumnou organizaci nebo jednotlivce snadným úkolem. Je pravda, že koordinace takového projektu je spojena s odpovědností za jeho přípravu, vedením, dosažením stanovených cílů a zajištěním slíbených výstupů projektu. Zejména v souvislosti s konsorciálními projekty založenými na spolupráci mnoha partnerů z mnoha zemí je často zmiňováno, že koordinace výzkumného projektu s sebou přináší další administrativní zátěž a koordinující straně nabízí jen malý přínos. Z těchto důvodů dávají některé výzkumné subjekty přednost účastnit se projektů RP jen jako členové řešitelského konsorcia bez ambicí takový projekt řídit a vést.

Koordinace projektů se stává klíčovým aspektem české účasti v RP. Zatímco v 7. RP se české výzkumné týmy a jednotlivci účastnili projektů RP spíše jako členové řešitelských konsorcií, případně jako koordinátoři individuálně zaměřených projektů, závěr programu H2020 a zejména dosavadní průběh programu HE ukazují, že se situace pozvolna mění a české výzkumné instituce se ve vyšší míře pouštějí také do vedení větších konsorciálních projektů. Otázkou zůstává, zda jde skutečně o počátek nového a trvalého trendu v myšlení a vnímaní RP jako ideálního nástroje k prosazení vlastního výzkumu a myšlenek, které jsou podporovány zlepšujícími se manažerskými a koordinačními kapacitami a schopnostmi ve výzkumných institucích a rozvojem konzultačních a stimulačních nástrojů pro koordinátory projektů, nebo jde jen o souhru mimořádně příznivých okolností a nezměrného úsilí mimořádně agilních jedinců a výzkumných týmů. ...

Článek na webu Vědavýzkum.cz