Technologické centrum Praha

Vyšlo speciální číslo časopisu Echo s analýzou účasti České republiky v programu Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 25.01.2024 Zdroj: DotaceEU.cz

Vyšlo speciální číslo časopisu Echo s analýzou účasti České republiky v programu Horizont Evropa

Vyšlo speciální číslo časopisu Echo s analýzou účasti České republiky v programu Horizont Evropa

Obsah prvního čísla časopisu ECHO v roce 2024 volně navazuje na zprávy o účasti České republiky
v programu Horizont Evropa každoročně vydávané Technologickým centrem Praha. Výhradním tématem tohoto speciálního vydání časopisu je analýza účasti ČR v první třetině trvání programu Horizont Evropa.

Obsah analýzy, sestavený z vybraných a aktualizovaných analytických blogů publikovaných na webu Horizontu Evropa v průběhu dvou uplynulých let, se soustředí zejména na některé časové trendy či na specifické charakteristiky účasti ČR v tomto programu. V několika analytických výstupech je dílčím způsobem prezentována česká účast v programu Horizont Evropa v kontextu dalších evropských či národních programů na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Součástí publikovaného textu je shrnutí hlavních zjištění analýzy, která autoři považují za důležitá. Obsah této analýzy pomůže přiblížit specializované nebo i širší odborné veřejnosti dosavadní působení českých výzkumných týmů v prostřední excelentního výzkumu, který program Horizont Evropa nabízí.

Více informací lze nalézt zde.