Technologické centrum Praha

Rekapitulácia grantov ERC riešených v ČR a...

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 08.01.2024 Zdroj: ERA portál SK

Rekapitulácia grantov ERC riešených v ČR a...

Rekapitulácia grantov ERC riešených v ČR a...

Téma ERC je v súčasnej dobe horúcou témou výskumnej politiky v ČR. Z tohto dôvodu sa v Technologickom centre Praha dohodli, že vykonajú ďalší pokus o prehľadnú rekapituláciu grantov ERC riešených v ČR a grantov ERC pod vedením českých výskumníkov v zahraničí od roku 2007 do súčasnosti, resp. do 17. 12. 2023.

Práca to nebola jednoduchá, pretože oficiálne dátové zdroje nie sú vždy presné a úplné (skôr sú nepresné a neúplné) a štatistiky ERC grantov sa menia veľmi rýchlo v čase, a to aj vzhľadom na ich prenosnosť medzi hostiteľskými inštitúciami a krajinami. Je teda možné, že aj napriek sebeväčšej snahe o presnosť, nemusia byť údaje na 100 % validné.

Za chyby či už spôsobené kvalitou dátových zdrojov, alebo chyby vzniknuté pri spracovaní týchto dát sa vopred autor ospravedlňuje. Bude rád za každú reakciu čitateľov a návštevníkov webu HE.

Viac informácií:

Rekapitulace grantů ERC řešených v ČR a grantů ERC pod vedením českých výzkumníků v zahraničí v letech 2007-2023

Zdroj: https://www.horizontevropa.cz, zverejnené: 8. 1. 2024, autor: rpa