Technologické centrum Praha

Rekapitulace grantů ERC řešených v ČR a grantů ERC pod vedením českých výzkumníků

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 06.01.2024 Zdroj: Vědavýzkum.cz

Rekapitulace grantů ERC řešených v ČR a grantů ERC pod vedením českých výzkumníků

Rekapitulace grantů ERC řešených v ČR a grantů ERC pod vedením českých výzkumníků

Téma ERC je v současné době žhavým tématem výzkumné politiky v ČR. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že provedu další pokus o přehlednou rekapitulaci grantů ERC řešených v ČR a grantů ERC pod vedením českých výzkumníků v zahraničí od roku 2007 do současnosti, resp. do 17. 12. 2023.

Práce to nebyla snadná, neboť oficiální datové zdroje nejsou vždy přesné a úplné (spíše jsou nepřesné a neúplné) a statistiky ERC grantů se mění velmi rychle v čase, a to i vzhledem k jejich přenositelnosti mezi hostitelskými institucemi a zeměmi. Je tedy možné, že i přes sebevětší snahu o přesnost nemusejí být údaje na 100 % validní.

Za chyby, ať již způsobené kvalitou datových zdrojů, nebo chyby vzniklé při zpracování těchto dat, se předem omlouvám," uvádí Daniel Frank. Autor bude rád za každou reakci čtenářů a návštěvníků webu Horizont Evropa.

Data jsou volně ke stažení zde. Při jejich použití uvádějte zdroj dat - TC Praha. 

Autor: Daniel Frank

Zdroj: Technologické centrum Praha