Technologické centrum Praha

VÚVeL je mezi 4 dlouhodobě nejúspěšnějšími resortními veřejnými výzkumnými institucemi podle počtu účastí v mezinárodních projektech

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 19.12.2023 Zdroj: vri.cz

VÚVeL je mezi 4 dlouhodobě nejúspěšnějšími resortními veřejnými výzkumnými institucemi podle počtu účastí v mezinárodních projektech

VÚVeL je mezi 4 dlouhodobě nejúspěšnějšími resortními veřejnými výzkumnými institucemi podle počtu účastí v mezinárodních projektech

Stručný pohled na účast resortních veřejných výzkumných institucí v rámcových programech byl zveřejněn na serveru vedavyzkum.cz. Článek s analýzou připravilo Technologické centrum Praha, které je národním informačním a konzultačním centrem pro rámcové programy Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace.

Projekty Rámcových programů EU (RP) slouží primárně k řešení náročných výzkumných či technických problémů na mezinárodní úrovni, kdy je sdruženo dostatečné know-how a  kapacity k jejich řešení. Význam projektů rámcových programů pro české organizace spočívá také v tom, že napomáhají rozvoji mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a často umožňují i navázání cenných zahraničních kontaktů. Řada organizací, které se do RP úspěšně zapojili, může potvrdit výrazné zviditelnění jejich aktivit v Evropském výzkumném prostoru.

Celý článek si můžete přečíst zde.