Technologické centrum Praha

VÚVeL je mezi 4 dlouhodobě nejúspěšnějšími resortními veřejnými výzkumnými institucemi podle počtu účastí v mezinárodních projektech

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 31.10.2023 Zdroj: Výzk. ústav veterinárního lékařství

VÚVeL je mezi 4 dlouhodobě nejúspěšnějšími resortními veřejnými výzkumnými institucemi podle počtu účastí v mezinárodních projektech

VÚVeL je mezi 4 dlouhodobě nejúspěšnějšími resortními veřejnými výzkumnými institucemi podle počtu účastí v mezinárodních projektech

Stručný pohled na účast resortních veřejných výzkumných institucí v rámcových programech byl zveřejněn na serveru vedavyzkum.cz. Článek s analýzou připravilo Technologické centrum Praha, které je národním informačním a konzultačním centrem pro rámcové programy Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace. 

Projekty Rámcových programů EU (RP) slouží primárně k řešení náročných výzkumných či technických problémů na mezinárodní úrovni, kdy je sdruženo dostatečné know-how a kapacity
k jejich řešení. Význam projektů rámcových programů pro české organizace spočívá také v tom, že napomáhají rozvoji mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a často umožňují i navázání cenných zahraničních kontaktů. Řada organizací, které se do RP úspěšně zapojili, může potvrdit výrazné zviditelnění jejich aktivit v Evropském výzkumném prostoru.

Zmíněný článek se zaměřuje a přehledně popisuje vývoj účastí resortních neakademických veřejných výzkumných institucí (v. v. i.) mezi ně patří i VÚVeL. Článek mj. uvádí

„Do šesti RP v období 1994 až září 2023 úspěšně zasáhly výzkumné týmy z 16 resortních v. v. i. Čtyři výzkumné ústavy se představily dokonce ve všech RP od roku 1994. Jsou to: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Výzkumný ústav rostlinné výroby,
v. v. i. a Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.“

Výrazná je také pozice těchto čtyř institucí z pohledu nárokované finanční podpory, která představovala více než 2/3 (68,5 %) celkové finanční podpory z rozpočtu RP v období 1994–09/2023. Z toho nárokovaná finanční podpora VÚVeL ve výši 6,184 mil Euro představuje 26,6 %.

Další zajímavé informace si dočtete přímo v článku zde.

Celý článek na webu VÚVeL je k dispozici zde.