Technologické centrum Praha

Stručný pohled na účast resortních veřejných výzkumných institucí v rámcových programech

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 19.10.2023 Zdroj: Vědavýzkum.cz

Stručný pohled na účast resortních veřejných výzkumných institucí v rámcových programech

Stručný pohled na účast resortních veřejných výzkumných institucí v rámcových programech

Resortní (neakademické) veřejné výzkumné instituce, jejichž zřizovatelem je jiný subjekt než AV ČR, jsou bezpochyby řadu let základní součástí systému vědy a výzkumu v ČR. Zaměřují se na menšinové oblasti výzkumu a vývoje, které nejsou řešeny na AV ČR a na veřejných vysokých školách.

Naprostá většina těchto veřejných výzkumných institucí ( v. v. i. ) vznikla k 1. 1. 2007 přeměnou dřívějších příspěvkových organizací, zákonem č. 341/2005 Sb. a jím zavedený nový typ právnické osoby začal existovat
1. ledna 2007.

Trvale zabezpečují podpůrné, poradenské, metodické a expertní aktivity pro vybrané součásti ministerstev a orgánů státní správy včetně realizace vybraných komerčních služeb pro soukromý sektor – podrobně Michalík., D. (2015). 

 

Rejstřík veřejných výzkumných institucí MŠMT ČR eviduje v současné době celkem 24 veřejných výzkumných institucí – 22 aktivních a 2 zaniklé. Celkem 14 resortních v. v. i. zřídilo některé z ministerstev ČR, čtyři veřejné výzkumné instituce jsou krajské, u dalších tří byla zřizovatelem obec (dvě z těchto v. v. i. již zanikly) a tři výzkumné instituce byly zřízeny ústředními orgány státní správy. Podrobněji tabulka 1.

Celý text převzatého článku D. Franka z našeho webu najdete na Vědavýzkum.cz.