Technologické centrum Praha

Účast tuzemských subjektů ve vybraných ostatních programech Evropské unie

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 26.04.2023 Zdroj: Porál unijních programů MMR - Dotace EU.cz

Účast tuzemských subjektů ve vybraných ostatních programech Evropské unie

Účast tuzemských subjektů ve vybraných ostatních programech Evropské unie

Technologické centrum Praha zpracovalo stručnou informaci o zapojení tuzemských subjektů do přímo řízených programů. Zejména se jedná o tyto programy: Horizont Evropa, Digitální Evropa, EU pro zdraví, Program LIFE, Evropský obranný fond a Inovační fond.

Nejvyšší podíl projektů s českou účastí vykázal Evropský obranný program (17,9%), následuje jej program LIFE (8%) a dále program Horizont Evropa (6,3%).

Podrobnější informace také o účasti v dalších jmenovaných programech je možné nalézt zde.