Technologické centrum Praha

Konference: Možná opatření pro omezení plýtvání potravinami ve veřejném stravování

...známe cenu myšlenky

Konference: Možná opatření pro omezení plýtvání potravinami ve veřejném stravování

Konference: Možná opatření pro omezení plýtvání potravinami ve veřejném stravování

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Iva Vančurová

Telefon: 234 006 142

vancurova@tc.cz

Typ akce: konference
Kdy: 28.11.2019 8:00 - 14:30
Kde: Technologické centrum AV ČR

Detailní informace:

Snížení potravinových ztrát, omezení plýtvání potravinami a předcházení vzniku potravinového odpadu#### je v zájmu potravinové politiky České republiky i ostatních států EU.

Záměrem konference, kterou organizujeme v rámci projektu RedPot, je diskutovat alternativní opatření pro předcházení plýtvání potravinami ve veřejném stravování s ohledem na jejich efektivnost a sociální a organizační schůdnost, a to v širokém fóru zainteresovaných aktérů.

Výsledky konference budou podkladem pro vypracování doporučení pro předcházení vzniku potravinového odpadu v sektoru veřejného stravování.