Technologické centrum Praha

Informační den: Evropská rada pro inovace (EIC)

...známe cenu myšlenky

Informační den: Evropská rada pro inovace (EIC)

Informační den: Evropská rada pro inovace (EIC)

Kontakt na pořadatele

Michaela Vlková

vlkovam@tc.cz

Typ akce: informační den
Kdy: 26.11.2019 8:30 - 13:15
Kde: Technologické centrum AV ČR

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR pořádá informační den, jehož cílem je přiblížit účastníkům nástroje pilotní fáze#### Evropské rady pro inovace (EIC). Tato Rada se stává trvalou součástí Rámcového programu Horizont 2020 a je navržena jako jeden z hlavních pilířů nového programu Horizont Evropa se zaměřením na podporu evropské excelence
v inovacích.

Akce je určena jak zástupcům výzkumných institucí, tak podnikům, které usilují o vývoj a komerční uplatnění inovačních řešení a produktů.
Registrace je otevřena do 21.11. 2019.

Návrh programu naleznete zde.