Technologické centrum Praha

Modul 4: EIC Akcelerátor – jak na projektovou žádost?

...známe cenu myšlenky

Modul 4: EIC Akcelerátor – jak na projektovou žádost?

Kontakt na pořadatele

Michaela Vlková

vlkovam@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 12.11.2019

Detailní informace:

TC AV ČR pořádá školení, jehož cílem je přiblížit žadatelům změny,#### ke kterým došlo v souvislosti s přechodem SME Instrument fáze 2 v nástroj EIC Akcelerátor a představit novou podobu projektové žádosti.
Nástroj Akcelerátor je zaměřen na podporu výhradně malých a středních podniků usilujících o mezinárodní komerční uplatnění vysoce rizikového inovačního řešení s potenciálem výrazného dopadu na růst podniku (scale-up) a fungování trhu, tzv. high-risk,
high-potential. Nově je žadatelům poskytnuta možnost využít financování prostřednictvím kombinace grantu a finančního nástroje (ekvity).

Registrace bude otevřena do 8. listopadu, v případě naplnění kapacity může být uzavřena dříve.

Program akce naleznete zde.