Technologické centrum Praha

Workshop o budoucích strategiích provozování výzkumných infrastruktur

...známe cenu myšlenky

Workshop o budoucích strategiích provozování výzkumných infrastruktur

Typ akce: workshop
Kdy: 06.09.2018
Kde: Brusel (Belgie)

Detailní informace:

Dne 6. 9. 2018 se uskuteční v Bruselu workshop „Future Strategies for Research Infrastructure Operation #### - The benefits of cross-community clusters”, který je zaměřen na budoucí strategie klastrových aktivit výzkumných infrastruktur specializovaných na pokročilé světelné zdroje.
Workshop nabídne prezentaci výsledků synergické analýzy provedené v rámci projektu EUCALL (Evropský klastr pokročilých laserových zdrojů). Workshop pořádá konsorcium EUCALL, Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu a CZELO. Více informací, program a registrační formulář naleznete zde.