Technologické centrum Praha

Konference Boosting Innovation Tour

...známe cenu myšlenky

Konference Boosting Innovation Tour

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Petr Pracna, Lenka Švejcarová

Telefon: 234 006 218, 234 006 114

pracna@tc.cz

Typ akce: konference
Kdy: 19.11.2019 7:45 - 16:00
Kde: Brněnské veletrhy a výstaviště, pavilon E, hala E2 (1. patro)

Detailní informace:

V úterý 19. listopadu 2019 se v Brně uskuteční konference Boosting Innovation Tour,#### jejímž cílem je představit především koncepty Digital Innovation Hubs, Open Innovation Test Beds a regionální centra zaměřená na Key Enabling Technologies, vše v kontextu posledních výzev roku 2020 a příprav příštího Rámcového programu Horizon Europe.

Konference se koná pod záštitou Technologického centra AV ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, JIC, Kanceláře jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, Eurocentra Brno, CEITEC VUT, AMIRES, MSIC a Generálního ředitelství Výzkum a Inovace Evropské komise

Akce bude rovněž příležitostí pro přední technologické firmy z České republiky poskytnout Evropské komisi zpětnou vazbu vycházející
z místní zkušenosti, např. jaké potřeby firmy mají a co by z jejich pohledu bylo do budoucna vhodné v programu Horizon Europe akcentovat. V neposlední řadě mohou místní technologické firmy a výzkumné organizace ukázat co umějí a dělají.

Jazykem konference bude angličtina (bez tlumočení). Účast na konferenci je zdarma po předchozí registraci
Zaregistrujte se rovněž na partnerská setkání (B2Match) zde
Plánování schůzek bude probíhat od 4. listopadu 2019 a bude k dispozici i v průběhu samotné akce.

Kompletní informace o konferenci a podrobný program naleznete níže v příloze.