Technologické centrum Praha

4th European Technology Assessment Conference

...známe cenu myšlenky

4th European Technology Assessment Conference

4th European Technology Assessment Conference

Kontakt na pořadatele

Typ akce: konference
Kdy: 04.11.2019 13:00 - 06.11.2019 11:00
Kde: Bratislava

Detailní informace:

Již čtvrtá evropská konference věnovaná technology assessment (TA)#### se bude konat ve dnech 4.-6. listopadu 2019 v Bratislavě. Konference s názvem "Value-driven Technologies: Methods, Limits, and Prospects for Governing Innovations" si klade za cíl prodiskutovat možnosti technology assessment a dalších příbuzných disciplín, jako jsou odpovědný výzkum a inovace (RRI), zapojení veřejnosti, foresight apod., přispět k odpovědné politice
v oblasti vědy, výzkumu a inovací založené na znalostech.

Konferenci spolupořádají Slovenská akademie věd (SAV), Technologické centrum AV ČR (TC), Institute for Technology Assesment and Systems Analysis (ITAS) a Institute Technology Assesment (ITA). TC, které se již řadu let věnuje problematice TA, je členem organizačního výboru a povede dvě sekce konference.

Konference v Bratislavě navazuje na konference v Praze, v Berlíně a v Corku, které se uskutečnily v minulých letech.

Podrobnosti o konferenci v Bratislavě naleznete v programu na tomto odkazu.