Technologické centrum Praha

Národní informační den o grantech ERC

...známe cenu myšlenky

Národní informační den o grantech ERC

Kontakt na pořadatele

Zuzana Javůrková

Telefon: 234006104

javurkova@tc.cz

Typ akce: informační den
Kdy: 06.11.2019 8:00 - 15:00
Kde: Akademie věd ČR

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou si vás dovolují pozvat#### na Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC), který se uskuteční dne 6. listopadu 2019 od 9 do 16 hodin v prostorách Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1, sál č. 206).
Cílem informačního dne je seznámit účastníky s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů,
o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení. Akce je určena potenciálním žadatelům o granty ERC, především však zástupcům vedení jednotlivých institucí a projektovým manažerům.

Akce proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno.

Registrace je otevřena do 25. října nebo do vyčerpání kapacity sálu.

K datu Informačního dne budou otevřeny dvě výzvy Pracovního programu 2020: Consolidator Grant (do 4/2/2020) a Proof of Concept Grant (do 21/1, 23/4 a 17/9/2020)

Programme