Technologické centrum Praha

Seminář k výzvě ERA Chairs 2018

...známe cenu myšlenky

Seminář k výzvě ERA Chairs 2018

Typ akce: seminář
Kdy: 12.09.2018 7:30 - 13:00
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR a Centrum vedecko-technických informacií SR si dovolují informovat,#### že se dne 12. 9. 2018 
v Praze uskuteční společný česko-slovenský seminář k přípravě projektů do výzvy ERA Chairs 2018.

Návrh programu včetně možnosti registrace naleznete na stránce H2020.