Technologické centrum Praha

Partnerská burza na téma: „Innovative technologies and materials for energy storage and conversion”

...známe cenu myšlenky

Partnerská burza na téma: „Innovative technologies and materials for energy storage and conversion”

Typ akce: brokerage
Kdy: 23.10.2019
Kde: Brusel (Belgie)

Detailní informace:

Dne 23. října 2019 pořádá Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO), #### Litevská styčná kancelář pro vědu a výzkum (LINO) a Slovenská styčná kancelář pro výzkum a vývoj (SLORD) ve spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košicích partnerskou burzu na téma „Inovativní technologie a materiály pro skladování a přeměnu energie“, která se uskuteční v Bruselu.

Budou zde představeny vybrané výzvy pracovních programů Horizontu 2020 v oblasti čisté a efektivní energie (SC3), nových materiálů (NMBP) a průřezového tématu baterií. Účastníci budou mít jedinečnou možnost navázat kontakty a partnerství pro budoucí spolupráci na projektech v rámci Horizontu 2020.

Více informací naleznete zde.

Registrace na akci je možná do 16. října 2019 zde.