Technologické centrum Praha

2. expertní workshop projektu GoNano

...známe cenu myšlenky

2. expertní workshop projektu GoNano

2. expertní workshop projektu GoNano

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Ing. Iva Vančurová

Telefon: 234 006 142

vancurova@tc.cz

Typ akce: workshop
Kdy: 22.10.2019 8:00 - 12:30
Kde: Technologické centrum AV ČR

Detailní informace:

Workshop Nanotechnologie a potraviny, který se uskuteční v rámci projektu GoNano,#### naváže na podněty odborníků a širší veřejnosti získané v předcházejících fázích řešení projektu. Konkrétní návrhy výzkumných záměrů a aplikací nanotechnologií ve třech oblastech: potraviny nového typu, chytré obaly a nanofiltry, které byly v jednotlivých fázích spolutvorby formulovány a upřesňovány odborníky a veřejností, získaly novou zpětnou vazbu od celoevropsky relevantního vzorku respondentů v online konzultaci.
Cílem 2. expertního workshopu je všechny získané poznatky spojit a vytvořit jasnou vizi o budoucích aplikacích nanotechnologií v potravinách.

Na workshop jsou zváni i odborníci, kteří se prvního workshopu neúčastnili, ale jsou odborníky ve výše zmíněných oblastech, tedy potravinových obalech, nanofitrech či v oblasti potravin nového typu, a mají k tématu co říci.
Prosíme, registrujte se prostřednictvím e-mailu níže (Iva Vančurová), registrace vám bude následně potvrzena.

Program akce naleznete v pozvánce, viz příloha níže.

.....................................................................................................................................................................................................................

Nanotechnologie v potravinách a společensky odpovědný výzkum v nanotechnologiích zajímá také média. Na tomto odkazu si můžete přečíst článek "Nové možnosti pro společensky odpovědný výzkum v oblasti nanotechnologií" (Průmyslová ekologie.cz);
Český rozhlas Plus v nedávné době zveřejnil rozhovor s manažerkou projektu v ČR L. Hebákovou z TC o chytrých potravinových obalech - viz tento odkaz.