Technologické centrum Praha

Národní workshop k poskytování veřejných statků ze zemědělství a lesnictví

...známe cenu myšlenky

Národní workshop k poskytování veřejných statků ze zemědělství a lesnictví

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Iva Vančurová

Telefon: 234 006 142

vancurova@tc.cz

Typ akce: workshop
Kdy: 26.06.2018 7:00 - 11:30
Kde: Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1

Detailní informace:

Přijměte pozvání na workshop k tématu alternativní možnosti řízení v kontextu návrhu nového Programu rozvoje venkova: ####výsledky projektů PROVIDE a PEGASUS.

Na workshopu budou prezentovány výsledky obou projektů a jejich možné uplatnění při formulování nové společné zemědělské politiky(SZP), především agro-environmentálních opatření.

Diskuze bude zaměřena na možné řídící struktury při poskytování veřejných statků ze zemědělství a lesnictví.

Podrobný program akce naleznete v přiložené pozvánce níže.