Technologické centrum Praha

MODUL 3: Duševní vlastnictví, smluvní vztahy v H2020

...známe cenu myšlenky

MODUL 3: Duševní vlastnictví, smluvní vztahy v H2020

MODUL 3: Duševní vlastnictví, smluvní vztahy v H2020

Kontakt na pořadatele

Jiří Kotouček

Telefon: 234 006 108

kotoucek@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 03.09.2019 7:30 - 12:00
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Detailní informace:

Seminář slouží jako úvod do problematiky duševního vlastnictví a nakládání s ním
v projektech programu H2020 a je jedním z modulů  série seminářů cyklu Jak na Horizont 2020.
Poskytneme zde základní informace o institutech ochrany duševního vlastnictví, jako jsou patenty, užitné vzory či ochranné známky. Následně se budeme věnovat pravidlům programu H2020 týkajících se nakládání s duševním vlastnictvím.

Dále představíme smlouvy, se kterými se mohou účastníci setkat v průběhu přípravy a řešení projektu. Součástí semináře budou praktické příklady.

Seminář je pojednán jako úvod do problematiky. Je tedy vhodný pro pracovníky, pro které je práce s pravidly programu H2020 nová nebo si chtějí okruh svých znalostí rozšířit o základní informace z oblasti duševního vlastnictví a smluvních vztahů v H2020.

Seminář bude probíhat v češtině.