Technologické centrum Praha

Národní workshop pro půdní misi EU - NATI00NS

...známe cenu myšlenky

Národní workshop pro půdní misi EU - NATI00NS

Národní workshop pro půdní misi EU - NATI00NS

Kontakt na pořadatele

TC Praha a projekt NATI00NS

konickova@tc.cz; cejkova@tc.cz

Typ akce: workshop
Kdy: 18.06.2024 10:30
Kde: Technologické centrum Praha, Ve Struhách 27, Praha 6

Detailní informace:

Zveme vás na workshop, který pořádáme ve spolupráci s evropským projektem NATI00NS a jehož cílem je zvýšit povědomí o evropské misi „Soil deal for Europe“. Cílem mise je přispět k ozdravení půdy v Evropě tak, aby do roku 2030 bylo 75 % půd v dobrém zdravotním stavu, resp. bylo dosaženo významného pokroku směrem ke zdravější půdě.

Na podporu splnění tohoto cíle vyhlašuje program Horizont Evropa specifické aktuálně otevřené výzvy na předkládání projektů, do kterých se může zapojit široké spektrum zainteresovaných subjektů. Mise je zaměřena nejen na zemědělsky nebo lesnicky využívané půdy, ale také na městské a průmyslové pozemky.

Ve výzvách bude mj. podpořeno ustavení tzv. živých laboratoří (Living Labs), které představují sítě míst pro experimentování v reálném prostředí, určených pro spoluvytváření znalostí a inovací na základě spolupráce vědců a místních aktérů a uživatelů půdy, kteří disponují znalostí lokálních podmínek. Konkrétní příklady Living Labs na semináři představíme.

Program workshopu a odkaz na registraci najdete na webu projektu NATI00NS zde.

Jazykem workshopu bude angličtina a čeština.