Technologické centrum Praha

Funkční ochrana spotřebitelů před padělanými výrobky

...známe cenu myšlenky

Funkční ochrana spotřebitelů před padělanými výrobky

Funkční ochrana spotřebitelů před padělanými výrobky

Kontakt na pořadatele

Václav Suchý

Telefon: 728 082 895

suchy@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 22.05.2024 9:00 - 11:30
Kde: Technologické centrum Praha / ONLINE

Detailní informace:

Sdružení českých spotřebitelů ve spolupráci s Technologickým centrem Praha a Radou kvality ČR pořádá kulatý stůl k problematice ochrany spotřebitelů před padělanými výrobky. Setkání navazuje na dotazníkové šetření, jehož cílem bylo lépe podchytit povahu a skutečný rozsah tohoto problému a navrhnout možná nápravná opatření. 

Jednou z vážných překážek, které komplikují vývoj a uplatnění mnoha inovací na českém trhu i v zahraničí, je nelegální pirátství, kopírování a padělání. „Pirátské“ výrobky tím, že jejich výrobci a prodejci nerespektují práva duševního vlastnictví, nenarušují jen hospodářskou soutěž, ale ohrožují i bezpečnost spotřebitelů. Při výrobě nejsou velice často dodržovány základní technické požadavky, jsou vydávána nepravá osvědčení o jejich kvalitě a tyto výrobky bohužel nesou i nepravá označení, podle kterých se při nákupech spotřebitelé orientují.

Kulatý stůl by tak vedle představení provedeného šetření a analýzy na toto téma měl přispět mimo jiné i k edukaci široké spotřebitelské veřejnosti a posílit vymáhání a ochranu zejména průmyslových práv.

Program ZDE.

Registrace k účasti ZDE nebo v ONLINE zežimu ZDE.