Technologické centrum Praha

Webinář EIC Pathfinder Challenge: Kosmická infrastruktura EU

...známe cenu myšlenky

Webinář EIC Pathfinder Challenge: Kosmická infrastruktura EU

Webinář EIC Pathfinder Challenge: Kosmická infrastruktura EU

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Typ akce: seminář
Kdy: 17.05.2024 13:00 - 15:00
Kde: On-line

Detailní informace:

Technologické centrum Praha vás zve na webinář věnovaný výzvě EIC Pathfinder Challenges 2024, specificky zaměřený na téma posilování udržitelnosti a odolnosti evropské kosmické infrastruktury.

EIC Pathfinder je výzkumné schéma programu Horizont Evropa, které podporuje průzkum nových přístupů ve výzkumu s cílem otevřít cesty k průlomovým technologiím a inovacím. Tzv. Challenges jsou tematické oblasti cíleně zvolené tak, aby posilovaly autonomii a konkurenceschopnost EU ve strategických sektorech. Důležitou roli zde hraje tzv. Programme Manager, jehož/jejímž úkolem je vytvořit vizi pro danou Challenge, podílet se na výběru projektů, které jsou zařazeny do jeho/jejího projektového portfolia a portfolio následně řídit k dosažení cílů a vize.

Do výzvy je možné žádat samostatně nebo jako součást mezinárodního konsorcia. Příspěvek EU vybraným projektům je až 4 mil .€.

Obsahem webináře bude:

Stručné seznámení s programy EIC (European Innovation Council), představení hlavních parametrů výzvy Pathfinder Challenges 2024 a podpory, kterou mohou žadatelé využít (Michaela Vlková, národní kontakt pro EIC, TC Praha);

Prezentace zaměření a cílů Challenge "Strengthening the sustainability and resilience of EU space infrastructure" a podmínek pro zařazení do portfolia projektů (Stela Tkatchova, programová manažerka Space Systems & Technologies, Evropská komise);

Přehled aktivit v oblasti Space debris realizovaných nebo plánovaných v Klastru 4 Horizont Evropa, zapojení subjektů z ČR a představení důležitých strategických dokumentů (Ondřej Mirovský, národní kontakt pro Klastr 4 - oblast Space, TC Praha).

Webinář proběhne v angličtině.
Program naleznete v přiloženém souboru.