Technologické centrum Praha

Plánované akce na září 2019

...známe cenu myšlenky

Plánované akce na září 2019

Typ akce: seminář
Kdy: 01.09.2019 - 30.09.2019
Kde: Technologické centrum AV ČR

Detailní informace:

Rádi bychom vás informovali, že na září 2019 ještě připravujeme následující semináře:####


MODUL 2: Příprava rozpočtu v projektech H2020
Seminář je připraven pro nováčky v Horizontu 2020, kteří si chtějí osvojit principy přípravy rozpočtu pro účely projektového návrhu
a seznámit se se základními a specifickými pravidly pro nákladové kategorie v projektech H2020.


MODUL 6: Koordinace projektů H2020
Seminář umožní projektovým manažerům či výzkumníkům, kteří v současné době koordinují projekt H2020 nebo koordinaci projektu
v budoucnu vážně zvažuj, získat ucelený přehled o management projektů H2020, tj. o průběhu přípravy a implementaci projektu, jak
z hlediska požadavků Evropské komise, tak z hlediska reálných situací, které mohou v konsorciu nastat.


Vice informací bude upřesněno v následujících dnech.