Technologické centrum Praha

Přehled partnerských burz k výzvám 2024

...známe cenu myšlenky

Přehled partnerských burz k výzvám 2024

Přehled partnerských burz k výzvám 2024

Kontakt na pořadatele

Sítě národních kontaktů (NCP networks), Evropská komise, další organizace

Telefon: +420 725 539 546

svejcarova@tc.cz (zprostředkovatel informací je TC Praha)

Typ akce: brokerage
Kdy: 22.05.2024 - 07.06.2024
Kde: Brusel, Istanbul, Paříž, Namur, Berlín

Detailní informace:

Partnerské burzy k navazování kontaktů pro projekty připravované do výzev Horizontu Evropa probíhají
i v roce 2024. 

Burzy jsou zpravidla dvoudenní a účastní se jich desítky mezinárodních organizací se zájmem o spolupráci na projektech z nejrůznějších oblastí. I po jejich skončení se můžete dále registrovat a sjednávat schůzky se všemi zaregistrovanými účastníky.

Většina partnerských burz probíhá fyzicky, některé hybridně, či pouze online. Náklady na Vaši fyzickou účast Vám pomůžeme pokrýt cestovním grantem ve výši až 1000 EUR např. na letenku a hotel. 

Jak se zúčastnit burzy? Na vybranou akci se bezplatně zaregistrujete, vytvoříte si profil, a poté si online naplánujete schůzky s dalšími zaregistrovanými účastníky. Svoji šanci být osloveni ostatními účastníky zvýšíte podrobným vyplněním Vašeho profilu. 

Burzy obvykle nabízejí i možnost prezentovat svůj záměr či nápad do vybrané výzvy. Jedná se o tzv. Pitch sessions. Během 3-5 minut se tak můžete živě představit potenciálním partnerům a koordinátorům. 

Kde se registrovat, kdy a kde burzy probíhají?

17. dubna 2024 - Klastr 5, doprava - Transport Research Arena Horizon Europe Proposal Pitching Opportunity; fyzicky v Dublinu (IE), žádejte o cestovní grant

 

17. dubna 2024 - Klastr 4, EIC, Digitální Evropa - ADR - partnership information day and brokerage event; fyzicky v Bruselu (BE), žádejte o cestovní grant

 

23. dubna 2024 - Circular bio-based Europe JU infoday; fyzicky v Bruselu (BE), žádejte o cestovní grant

 

30. dubna 2024 - Klastr 3, security - Secure Societies; fyzicky v Istanbulu (TR), žádejte o cestovní grant

 

22. - 23. května 2024 - Klastr 3, securityBrokerage Event SMI2G; fyzicky v Paříži (FR),

žádejte o cestovní grant

 

3. - 5. června - INDTech Conference on industrial technologies; fyzicky v Namuru (BE),

žádejte o cestovní grant

 

5. - 7. června - ILA Connect & Meet, PIONEERING AEROSPACE; fyzicky v Berlíně (DE),

 

žádejte o cestovní grant

==================================================

Již proběhlé burzy: najdete v tomto textu na webu HE.

 

 

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací či ucelenou podporu spojenou s přípravou projektových návrhů do Horizontu Evropa.