Technologické centrum Praha

Čistota vody a její recyklace

...známe cenu myšlenky

Čistota vody a její recyklace

Čistota vody a její recyklace

Kontakt na pořadatele

CZEMP a TC Praha

pracna@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 18.06.2024 8:30 - 13:00
Kde: Technologické centrum Praha, Ve Struhách 1076/27, Praha 6

Detailní informace:

Technologické centrum Praha pořádá 18. června 2024 společně s Českou membránovou platformou  z.s. (CZEMP) v rámci dlouhodobé spolupráce 2. ročník semináře v rámci jejího projektu MEMGREENTRANS - Membrány v digitální a zelené transformaci průmyslu z programu MPO Spolupráce. Letošnímu ročníku dominují přednášky o úpravě a recyklaci vody pomocí membránových technologií, stejně jako problematika látek ve vodních tocích, které nejsou systematicky monitorovány a mohou ohrožovat kvalitu vody.  
O možnostech účasti v mezinárodních projektech z výzev rámcového programu Horizont Evropa, dalších souvisejících iniciativ a Mise – Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody budou informovat příspěvky Technologického centra Praha.

Registrace na akci je bezplatná, program najdete zde.