Technologické centrum Praha

Modul 9: Hodnocení projektových návrhů Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Modul 9: Hodnocení projektových návrhů Horizont Evropa

Modul 9:  Hodnocení projektových návrhů Horizont Evropa

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Technologické centrum Praha ve spolupráci s EPMA, z.s.p.o.

Telefon: +420 725 539 546

svejcarova@tc.cz

Typ akce: workshop
Kdy: 20.05.2024 10:00 - 14:00
Kde: Technologické centrum Praha, Ve Struhách 27, Praha 6

Detailní informace:

Dne 20. května 2024 pořádá Technologické centrum Praha praktický workshop pro budoucí hodnotitele projektových návrhů Horizont Evropa.

Hostem workshopu bude Iva Walterová, hodnotitelka projektů Horizont Evropa v Evropské komisi a CEO ve společnosti EPMA, z. s. p. o.

Akce se uskuteční fyzicky v TC Praha od 10 do 14 hodin s přestávkou na oběd a networking.

Tématicky obsáhne workshop mimo jiné:

  • Proces hodnocení a hodnotící kritéria          

  • Individuální část hodnocení, konsensuální část a revize v panelu

  • Požadavky na experty, konflikt zájmů

  • Zatraktivnění Vašeho profilu experta v databázi Evropské komise

Program akce je k dispozici v příloze.
Registrace byla ukončena. Máte-li zájem o účast, napište na javurkova@tc.cz 

Cílovou skupinou jsou účastníci již obeznámení s Horizontem Evropa. Vítáni jsou výzkumníci a výzkumnice či projektoví manažeři a manažerky, kteří se chtějí stát hodnotiteli, případně v současné době připravují projekt Horizont Evropa typu RIA/IA.

Při registraci na workshop je vyžadováno mít vytvořený profil hodnotitele na Portálu pro finanční příležitosti a veřejné zakázky (Funding and Tenders Opportunities Portal) a uvést své Expert ID.

Worshop proběhne v českém jazyce.