Technologické centrum Praha

Seminář k osobním nákladům v projektech H2020

...známe cenu myšlenky

Seminář k osobním nákladům v projektech H2020

Typ akce: seminář
Kdy: 17.06.2019
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, Univerzitou Pardubice a #### Vysokým učením technickým v Brně si vás dovolují pozvat na interaktivní semináře "Osobní náklady v projektech H2020".

Cílem semináře je seznámit příjemce i auditory se specifickými pravidly programu Horizont 2020 (typy projektů RIA, IA, CSA, ERC), které Evropská komise (EK) definuje pro výpočet výše uznatelných osobních nákladů pro účely finančního reportování.
Seminář se zaměří na aktuální pravidla vycházející z textu Modelové grantové dohody (MGA, verze 4.0 z února 2017), kdy EK začala rozlišovat mezi dvěma způsoby odměňování pracovníků – projektových a neprojektových.

Dovolujeme si Vás upozornit, že není možné akce živě streamovat ani nahrávat

Seminář se koná postupně v Praze, Českých Budějovicích, Pardubicích a v Brně viz přehled níže.

Pozvánka a program

Datum, místo konání a registrace: