Technologické centrum Praha

Den pro ERC

...známe cenu myšlenky

Den pro ERC

Den pro ERC

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Kdy: 09.04.2024 - 10.04.2024
Kde: Zámek Třešť (https://www.zamek-trest.cz/cs/)

Detailní informace:

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na první ročník networkingové události pro juniorní vědecké pracovníky s názvem Den pro ERC. Akce je pořádána Akademií věd ČR, Univerzitou Karlovou, Technologickým centrem Praha a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC.

Cílem tohoto výjezdního debatního setkání je poskytnout mladým začínajícím vědcům neformální platformu pro diskusi s řešiteli ERC a ERC CZ grantů a hodnotiteli těchto projektů. Akce je zamýšlena jako předstupeň Národního informačního dne ke grantům ERC. S kým z řad expertů budete mít možnost se osobně seznámit, zjistíte z přiloženého letáku.

Den pro ERC má napomoci začínajícím vědeckým pracovníkům seznámit se blíže s ERC granty jako příležitostí pro získání vědecké nezávislosti a realizaci dlouhodobého výzkumného programu. V rámci akce se budete mít možnost dotázat na jakékoli otázky, které vás v souvislosti s ERC napadají, včetně toho, co ERC odlišuje od jiných příležitostí v národním i mezinárodním měřítku a proč byste měli podání takového projektového návrhu zvážit.

Odpoledne prvního dne proběhne debata, po společné večeři neformální networking. Druhý den končí společnou snídaní. Diskuse proběhne v angličtině.

Pro potvrzené účastníky bude bezplatně zajištěno ubytování a stravování. Doprava na místo konání není hromadně zařizována.

Registrace je otevřena do 18. března 2024 nebo do naplnění kapacity.

DŮLEŽITÉ!

Upozorňujeme, že registrace je otevřena pro zájemce ze všech českých výzkumných institucí s výjimkou Univerzity Karlovy a pracovišť AV ČR, u kterých bude registrace prováděna přes zaměstnavatele.

Online registrace počítá s několika místy pro náhradníky. Samotné vyplnění registračního formuláře nezaručuje, že jste se umístili na seznamu účastníků. Před zařizováním své cesty prosím vyčkejte na potvrzení vaší registrace.