Technologické centrum Praha

33. setkání Pracovní skupiny TC Praha FINPRA

...známe cenu myšlenky

33. setkání Pracovní skupiny TC Praha FINPRA

33. setkání Pracovní skupiny TC Praha FINPRA

Kontakt na pořadatele

Kdy: 10.04.2024 13:00 - 17:00
Kde: Zámek Třešť

Detailní informace:

Technologické centrum Praha již od roku 2007 organizuje pravidelně dvakrát do roka setkání Pracovní skupiny pro finanční a právní management projektů H2020/HE (FINPRA). Cílem je výměna zkušeností v oblasti finančních, právních a administrativních otázek rámcových programů EU (Horizont 2020 a Horizont Evropa). 

V první, hybridní části národní kontakty z TC Praha představí veškeré novinky. V druhé, prezenční části se na zámku Třešť zaměříme na sdílení zkušeností s audity a implementací projektů lump sum. Pozornost bude věnována i tématům a otázkám zaslaným předem členkami/členy FINPRA ke společné diskusi.  

Je nám ctí, že toto setkání proběhne ve spolupráci s asociací CZARMA v rámci dvoudenního setkání Finance na zámku „Finanční a administrativní management výzkumných projektů (Horizont Evropa/H2020, operační programy, národní granty)“ 

PROGRAM 

REGISTRACE – pouze pro členy FINPRA. Více informací o skupině (včetně členství) zde. Více informací k akci obdrží členové e-mailem.