Technologické centrum Praha

Informační den k projektu Evropského slunečního dalekohledu (EST)

...známe cenu myšlenky

Informační den k projektu Evropského slunečního dalekohledu (EST)

Informační den k projektu Evropského slunečního dalekohledu (EST)

Kontakt na pořadatele

Ing. Jiří Janošec

Telefon: 234 006 136

janosec@tc.cz

Typ akce: informační den
Kdy: 13.06.2019 7:30 - 14:30
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Detailní informace:

Česká republika je jednou ze zemí, která se podílí na realizaci výzkumné infrastruktury #### Evropského slunečního dalekohledu (EST). Součástí přípravné fáze, která předchází zahájení stavby EST, je informování firem o probíhajících výběrových řízeních na konstrukci jednotlivých technologických systémů EST a o dalších možnostech zapojení
do projektu EST.

Informační den k projektu EST se uskuteční 13. června 2019 v Technologickém centru
AV ČR, na který vás srdečně zveme. 

Více informací o zakázkách lze nalézt v příloze a na webu http://www.asu.cas.cz/est/pro-firmy. Stránky projektu EST v angličtině jsou na na tomto odkazu.

Účast na akci je pro registrované účastníky zdarma. Akce bude v angličtině bez tlumočení. V případě vašeho zájmu o schůzku se zástupci projektu uveďte tento požadavek v registračním formuláři.

Pozvánka s programem na informační den 

Registrace viz odkaz níže.

EST je přístroj nové generace, který bude postaven na Kanárských ostrovech. Dalekohled s průměrem primárního zrcadla 4 metry bude zaměřen na studium magnetického propojení nejnižších vrstev sluneční fotosféry s nejvyššími vrstvami chromosféry. K dosažení těchto cílů bude potřeba měřit teplotu, rychlost a magnetické pole v plazmatu, jehož vlastnosti se s výškou ve sluneční atmosféře rychle mění. To bude zajištěno množstvím přístrojů, které budou simultánně pozorovat Slunce v mnoha vlnových délkách a pořizovat jak obrazová, tak spektroskopická a spektropolarimetrická pozorování.