Technologické centrum Praha

32. setkání Pracovní skupiny TC Praha pro finanční a právní management H2020/HE

...známe cenu myšlenky

32. setkání Pracovní skupiny TC Praha pro finanční a právní management H2020/HE

32. setkání Pracovní skupiny TC Praha pro finanční a právní management H2020/HE

Kontakt na pořadatele

Kdy: 02.11.2023 10:00 - 14:30
Kde: TC Praha/Online

Detailní informace:

Technologické centrum Praha již od roku 2007 organizuje pravidelně dvakrát do roka setkání Pracovní skupiny pro finanční a právní management projektů H2020/HE. Cílem je výměna zkušeností v oblasti finančních, právních a administrativních otázek rámcových programů EU (Horizont 2020 a Horizont Evropa).  

V dopolední, hybridní, části národní kontakty z TC Praha představí novinky. 

V odpolední, prezenční, části se v TC Praha zaměříme na sdílení zkušeností s přípravou rozpočtů lump sum a další otázky zaslané předem ke společné diskusi členy a členkami pracovní skupiny. 

Více informací o skupině (včetně členství) najdete zde