Technologické centrum Praha

ICT-H2020 Consortium Building Workshop

...známe cenu myšlenky

ICT-H2020 Consortium Building Workshop

Typ akce: workshop
Kdy: 05.06.2019

Detailní informace:

Dne 5. června 2019 pořádá Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) ve spolupráci s Litevskou#### styčnou kanceláří pro vědu a výzkum (LINO) a Slovenskou styčnou kanceláří pro výzkum a vývoj (SLORD) v Bruselu tematickou partnerskou burzu, jejímž cílem je shromáždit potenciální konsorciální partnery z oblasti Informačních a komunikačních technologií (ICT), kteří mají zájem se zapojit do vybraných tematických výzev na rok 2020 pracovního programu Horizont 2020 .

Kancelář CZELO nyní oslovuje zástupce českých subjektů, kteří uvažují o zapojení do některé z výzev. V současnosti probíhá výběr konkrétních tematických výzev z pracovního programu ICT 2018-2020. Výsledné výzvy budou výsledkem křížové analýzy podmínek výzkumu v dané oblasti v zemích organizátorů (CZ, SK, LT), vytipování potenciálních koordinátorů a zájmu ze strany účastníků. 

Výzva k vyjádření zájmu je otevřena do 29. března 2019 a formulář je dostupný ZDE.
 
Registrace na akci spolu se seznamem vybraných témat a finálním programem bude k dispozici v dubnu 2019.

Předběžný program akce je k dispozici zde.