Technologické centrum Praha

SME Instrument - příprava projektové žádosti

...známe cenu myšlenky

SME Instrument - příprava projektové žádosti

Kontakt na pořadatele

Martin Škarka

Telefon: 234 006 113

skarka@tc.cz

Typ akce: workshop
Kdy: 26.06.2018 8:00 - 14:00
Kde: Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Detailní informace:

V rámci vzdělávacích kurzů Jak na horizont 2020 vás zveme na workshop SME Instrument#### – příprava projektové žádosti.

Workshop je určen ambiciózním podnikům, které plánují podat svůj návrh projektu do 1. nebo 2. fáze SME Instrumentu. Workshop bude zahrnovat jak přednášky, tak příklady z projektových návrhů. Dozvíte se o celé struktuře návrhu projektu včetně doporučení, jaké informace, v jaké formě a rozsahu uvádět, včetně častých chyb. Pracovním jazykem workshopu bude čeština.

Po skončení přednáškové části budou mít zájemci možnost konzultovat projektový záměr individuálně s přednášejícími. Může se jednat jak o stručné základní posouzení záměru, tak i o konzultaci rozpracovaného nebo dříve podaného projektu. V případě velkého zájmu si vyhrazujeme právo odmítnout některé zájemce a nabídnout jim náhradní termín. Zájemce žádáme, aby svůj zájem o konzultaci nezávazně nahlásili už při registraci na akci

Workshop pro MSP je bezplatný, je však nutné se zaregistrovat prostřednictvím online formuláře nejpozději do 22. 6. 2018 (12.00 hod.). Registrace bude otevřena pouze do naplnění kapacity a bude zájemcům potvrzena.

Těšíme se na Vaši účast.

Program a přihláška