Technologické centrum Praha

Workshop: Nástroj pro malé a střední podniky - příprava fáze 1

...známe cenu myšlenky

Workshop: Nástroj pro malé a střední podniky - příprava fáze 1

Kontakt na pořadatele

Michaela Vlková

Telefon: 234 006 262

vlkovam@tc.cz

Typ akce: školení
Kdy: 09.04.2019 7:30
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 9. dubna 2019 školení zaměřené na přípravu projektové žádosti do schématu nástroje pro MSP - fáze 1. #### Cílem této fáze je poskytnout vysoce inovačním malým a středním podnikům finanční částku na zpracování studie proveditelnosti, která ověřuje životaschopnost jejich inovace na zahraničním trhu.

Vzhledem k vývoji pilotu Evropské rady pro inovace a s tím souvisejícím rozhodnutím Evropské komise v roce 2019 fázi 1 ukončit,
je akce určena primárně pro zkušené žadatele. To znamená pro MSP, které již v minulosti projekt podávaly, případně mají návrh v rozpracované podobě.
Cílem školení je představit zásady pro zpracování kvalitního projektového návrhu, zaměřit se na slabá místa projektů a sdílet zkušenosti, které vycházejí z úspěšných žádostí. Účastníci budou mít rovněž možnost individuální konzultace s přednášejícími.
S ohledem na efektivní zacílení aktivit workshopu žádáme zájemce, aby věnovali pozornost důkladnému vyplnění otázek v registračním formuláři.

Program akce je k dispozici zde.