Technologické centrum Praha

Mezinárodní partnerská burza pro výzvy H2020 - SC2 a KET biotech

...známe cenu myšlenky

Mezinárodní partnerská burza pro výzvy H2020 - SC2 a KET biotech

Mezinárodní partnerská burza pro výzvy H2020 - SC2 a KET biotech
Typ akce: brokerage
Kdy: 03.07.2019

Detailní informace:

Mezinárodní partnerská burza, pořádaná sítí NCP BioHorizon se uskuteční 3. 7. 2019
v Bruselu.#### Burza má pomoci vytváření konsorcií pro výzev v H2020 - SC2 a KET- biotech pro rok 2020. Registrace na partnerskou burzu byla již otevřena, je možné se registrovat do
9. 6. 2019
prostřednictvím aplikace B2Match: https://foodbrokerage2019.b2match.io/

Na partnerskou burzu navazuje dne 4. 7. 2019 informační den pro výzvy H2020-SC2 pořádaný Evropskou komisí. Více informací zde .

Aktualizovaný pracovní program s tématy pro rok 2020 bude zveřejněn koncem června 2019 a výzvy budou otevřeny v říjnu 2019. 

NCP pro Společenskou výzvu 2 (SC2) pro Českou republiku je Naďa Koníčková.