Technologické centrum Praha

Bioekonomika pro udržitelný rozvoj

...známe cenu myšlenky

Bioekonomika pro udržitelný rozvoj

Soubory:

Typ akce: workshop
Kdy: 27.02.2019
Kde: Technologické centrum AV ČR,

Detailní informace:

Národní klastrová asociace organizuje ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR workshop pro odborníky#### z výzkumu a praxe
a pro zástupce vládních institucí zainteresované v tématu bioekonomiky a možnostech jejího strategického rozvoje v České republice.

Hostem workshopu je prof. Dr. Ralf Kindervater,výkonný ředitel státní agentury BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, který seznámí účastníky workshopu s milníky rozvoje bioekonomiky v Bádensku-Württembersku (BW). Dozvíte se o společné tvorbě státní strategie pro bioekonomiku, o fungování finančního programu pro podporu inovací v bioekonomice a o vybudování funkční infrastruktury pro implementaci bioekonomické strategie spolkové země Bádenska-Württemberska.
BIOPRO je rovněž vedoucím partnerem projektu DanuBioValNet.

Program, který se uskuteční v angličtině, naleznete v příloze. Registrujte se viz odkaz níže.