Technologické centrum Praha

Partnerské burzy Klastru 4 k výzvám r. 2024

...známe cenu myšlenky

Partnerské burzy Klastru 4 k výzvám r. 2024

Partnerské burzy Klastru 4 k výzvám r. 2024

Kontakt na pořadatele

Evropská komise, sítě národních kontaktů IDEAL-IST, COSMOS, NCP4Industry

svejcarova@tc.cz, mirovsky@tc.cz, pracna@tc.cz

Typ akce: brokerage
Kdy: 16.10.2023 - 19.10.2023
Kde: virtuálně

Detailní informace:

Ve dnech 16. - 19. října 2023 se konají tradiční on-line partnerské burzy k výzvám roku 2024 v jednotlivých oblastech Klastru 4. 

16.-17. října 2023 - Digitalizace; 

18. října 2023 - Vesmír; 

19. října 2023 - Průmysl.

Na uvedených webových stránkách se můžete bezplatně zaregistrovat k účasti (až do dne konání příslušné akce), vytvořit si svůj profil a naplánovat on-line schůzky s ostatními účastníky burz.

Kromě hledání partnerů do projektů nabízejí tyto burzy i možnost konzultovat Váš projektový záměr či nápad se zkušeným národním kontaktem (NCP). Neváhejte se registrovat i k této službě.

Na uvedených stránkách najdete rovněž pracovní program Klastru 4. Pozor, vybrané výzvy r. 2024 bude EK
v těchto dnech měnit či dokonce rušit, více informací zde,

Akce jsou pořádány v návaznosti na sérii informačních dnů Evropské komise probíhající 11. - 12. října 2023.

Pro případné další informace či podporu nás neváhejte kontaktovat.