Technologické centrum Praha

Školení projektových manažerů V4

...známe cenu myšlenky

Školení projektových manažerů V4

Školení projektových manažerů V4
Typ akce: školení
Kdy: 27.03.2019 - 29.03.2019
Kde: Brusel (Belgie)

Detailní informace:

Školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky (V4) organizují v Bruselu společně#### Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO), Polská styčná agentura pro výzkum (PolSCA), Stálé zastoupení Maďarska při EU a Slovenská styčná kancelář pro výzkum a vývoj (SLORD).

Cílem školení je zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách přesahujících rámcový program Horizont 2020.

Kancelář CZELO řadí stáže projektových manažerů mezi své standardně poskytované služby. V tomto formátu organizace ve větším měřítku mohou však účastníci absolvovat intenzívní třídenní program, který zahrnuje jak řečníky z Evropské komise, tak řadu expertů se zkušenostmi z praxe.

Předběžný program školení naleznete zde.

V případě zájmu o účast na školení se prosím zaregistrujte zde.
Přihlašovat se je možné do 14. února 2019. Úspěšní kandidáti budou informováni nejpozději do 19. února 2019.

Vzhledem k omezenému počtu míst (celkem 35 a 7 za ČR) budou kandidáti posuzováni na základě motivačního dopisu, který je součástí registračního formuláře. V případě více zájemců z jedné instituce bude akceptován pouze jeden. Výzva je určena pouze pro instituce se sídlem v ČR působící v oblasti VaVaI.

Účast na školení je bezplatná. Cestovní náklady a ubytování musí být hrazeny ze strany vysílající instituce a není možné je financovat
z projektu CZELO4.