Technologické centrum Praha

Modul 3: DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, SMLUVNÍ VZTAHY

...známe cenu myšlenky

Modul 3: DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, SMLUVNÍ VZTAHY

Modul 3: DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, SMLUVNÍ VZTAHY

Kontakt na pořadatele

Jiří Kotouček

Telefon: 234 006 108

kotoucek@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 21.06.2018 8:00 - 11:00
Kde: TC AV ČR, Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6

Detailní informace:

Srdečně vás zveme na seminář, který je koncipován jako úvod do problematiky duševního vlastnictví #### a nakládání s ním v projektech programu H2020. V průběhu vám poskytneme základní informace o institutech ochrany duševního vlastnictví a informace
o duševním vlastnictví v programu H2020. Projdeme společně části projektového návrhu, které se týkají stávajících znalostí a nakládání s výsledky projektů. Zároveň se budeme věnovat jednotlivým smluvním dokumentům, se kterými se mohou účastníci v průběhu přípravy a řešení projektu setkat. Součástí semináře budou praktické příklady.

Seminář je pojednán jako úvod do problematiky. Je tedy vhodný pro pracovníky, pro které je práce s pravidly programu H2020 nová nebo si chtějí okruh svých znalostí rozšířit o základní informace z oblasti duševního vlastnictví a smluv.

Pracovním jazykem semináře bude čeština.

Program

10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10:30 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE


1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
- Úvod do ochrany duševního vlastnictví
- Duševní vlastnictví v projektech H2020
2. VYBRANÉ ASPEKTY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
- Duševní vlastnictví v projektovém návrhu
- Určení stávajících znalostí
- Nakládání s výsledky
3. SMLUVNÍ DOKUMENTY
- Letter of Interest, Memorandum of Understanding, Smlouva o mlčenlivosti
- Grantová dohoda a konsorciální smlouva

Konec semináře bude v cca 13:00. Následovat bude oběd a volná diskuse.
V průběhu dne bude k dispozici káva a drobné občerstvení.