Technologické centrum Praha

Smluvní vztahy a právní aspekty programu Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Smluvní vztahy a právní aspekty programu Horizont Evropa

Smluvní vztahy a právní aspekty programu Horizont Evropa

Kontakt na pořadatele

Michal Hlavačka

Telefon: 739 584 082

hlavacka@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 30.05.2023 7:30 - 10:00
Kde: Online

Detailní informace:

Technologické centrum Praha pro vás připravilo online seminář o smluvních vztazích#### a právních aspektech programu Horizont Evropa.

Na semináři se dozvíte o:

> Smlouvách často uzavíraných před podáním projektového návrhu

> Grantové dohodě, konsorciální smlouvě

> Duševním vlastnictví v projektovém návrhu​

> Stávajících znalostech, výsledcích ​

Těmito tématy vás provede Michal Hlavačka, který působí v Technologickém centru jako národní kontakt pro právní otázky Horizontu Evropa.

Cílovou skupinou semináře jsou především projektoví manažeři. Účast na semináři je ale otevřená také všem dalším zájemcům o tuto problematiku. Výklad je pojat jako úvod do této problematiky a je tedy vhodný především pro nováčky v této oblasti.

 

LiveStream