Technologické centrum Praha

Pátá mezinárodní konference JPI HDHL

...známe cenu myšlenky

Pátá mezinárodní konference JPI HDHL

Pátá mezinárodní konference JPI HDHL

Kontakt na pořadatele

Sanne van Geel

Telefon: 00316 14313063

jpihdhl@zonmw.nl

Typ akce: konference
Kdy: 20.02.2019 8:00 - 16:30
Kde: Brusel, Belgie

Detailní informace:

Iniciativa společného programování v oblasti zdravého stravování (Joint Programming Initiative Healthy Diet for a Healthy Life, JPI HDHL) organizuje#### dne 20. 2. 2019 v Bruselu v pořadí 5. ročník mezinárodní konference na téma „Diet as leverage point towards a healthy and sustainable food system“.
K cílům akce patří zvýšení dopadu výzkumných a inovačních investic do potravy, výživy, zdraví a fyzické aktivity jako opatření proti narůstajícímu počtu nepřenosných chorob způsobených nesprávným stravováním.

Účast na akci je bezplatná. Další informace jsou k dispozici zde včetně návrhu programu.

Do mezinárodního konsorcia projektu je prostřednictvím MŠMT zapojeno i Technologické centrum AV ČR.