Technologické centrum Praha

Zapojte se do evropské mise pro zdravou půdu

...známe cenu myšlenky

Zapojte se do evropské mise pro zdravou půdu

Zapojte se do evropské mise pro zdravou půdu

Kontakt na pořadatele

Typ akce: seminář
Kdy: 09.05.2023 8:00 - 10:15
Kde: Technologické centrum Praha a on-line

Detailní informace:

Zlepšení zdraví půdy je jednou z priorit podporovaných v programu Horizont Evropa ####prostřednictvím mise „A Soil deal for Europe“. Cílem mise je zabezpečit, aby do roku 2030 bylo alespoň 75 % půdy v každém státě EU zdravých, to znamená schopných poskytovat základní ekosystémové služby. Program Horizont Evropa v roce 2023 vynaloží 126 mil. euro na výzkumné a inovační aktivity a na přípravu 100 tzv. živých laboratoří a demonstračních míst napříč Evropou. V nich budou společným úsilím zainteresovaných subjektů z řad výzkumníků, farmářů, místních a regionálních samospráv i zástupců občanské společnosti navrhována i experimentálně testována a demonstrována řešení, která zajistí zdravější půdu.

Evropský projekt NATI00NS napomáhá zvýšit povědomí o důležitosti zdraví půdy a podporuje ustavení živých laboratoří.

Technologické Centrum Praha ve spolupráci s projektem NATI00NS uspořádá dne 9. 5. 2023 (10 -12.15 h) seminář osvětlující možnosti, jak se zapojit do aktivit mise Půda. Semináře je možné se účastnit fyzicky v prostorách TC nebo on-line.

Pozvánku s programem a odkaz na registraci najdete zde.

Seminář bude v českém a anglickém jazyce.