Technologické centrum Praha

Modul 3: Duševní vlastnictví a smluvní vztahy v projektech Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Modul 3: Duševní vlastnictví a smluvní vztahy v projektech Horizont Evropa

Modul 3: Duševní vlastnictví a smluvní vztahy v projektech Horizont Evropa

Kontakt na pořadatele

Michal Hlavačka

hlavacka@tc.cz

Typ akce: workshop
Kdy: 19.04.2023 7:00 - 10:00
Kde: Online

Detailní informace:

Dne 19. dubna 2023 proběhne workshop Technologického centra Praha na téma DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A SMLUVNÍ VZTAHY #### V PROJEKTECH HORIZONTU EVROPA.

Workshop bude pokrývat následující témata:

· ÚVOD DO PROBLEMATIKY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

            Úvod do ochrany duševního vlastnictví

            Instituty ochrany duševního vlastnictví

· DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ V PROGRAMU HE

             Duševní vlastnictví v projektovém návrhu

             Stávající znalosti, výsledky

· SMLUVNÍ DOKUMENTY

              Smlouvy před podáním projektového návrhu

              Grantová dohoda a konsorciální smlouva

Seminář je pojednán jako úvod do problematiky duševního vlastnictví a smluvních vztahů v rámcových programech. Je tedy vhodný pro nováčky v problematice rámcových programů H2020 a Horizont Evropa.

Akce proběhne online. Program akce je k dispozici zde.

LiveStream