Technologické centrum Praha

Modul 4: Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Modul 4: Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa

Modul 4: Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa

Kontakt na pořadatele

Michal Hlavačka

hlavacka@tc.cz

Typ akce: workshop
Kdy: 20.04.2023 7:00 - 10:00
Kde: Online

Detailní informace:

Dne 20. dubna 2023 proběhne seminář pro výzkumníky, výzkumnice, zástupce a zástupkyně z projektových oddělení####, kteří připravují nebo budou připravovat projektový návrh a chtějí získat více informací o jeho specifických částech - konkrétně na téma KOMUNIKACE, ŠÍŘENÍ A VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PROJEKTECH HORIZONT EVROPA.

Z oblastí témat například zazní:

· Využití výsledků, udržitelnost a komercializace,

· Šíření výsledků, Open Science,

· Komunikace výsledků, inovativní nástroje komunikace,

· PEDR (Plan for dissemination and exploitation of the project's results),

· Doporučení pro psaní části 2 „Impact“ projektového návrhu.

Hostem workshopu bude Jan Císař z firmy Strateggo.

Akce proběhne online. Program akce je k dispozici zde.

LiveStream